Coronarografie of coronaire angiografie

 

Wat is een coronarografie?

Een coronarografie is een onderzoek dat de kransslagaders in beeld brengt met een katheter (dun buisje) vetrekkend vanuit de lies of pols. Het onderzoek gebeurt met behulp van contraststoffen en röntgenstraling en is een vorm van angiografie. Het doel is om mogelijke vernauwingen op te sporen om nadien te behandelen.

 

Hoe verloopt een coronarografie?

U neemt plaats op de onderzoekstafel. Er wordt een elektrocardiogram aangelegd en u wordt afgedekt met steriele doeken. Nadien verdooft de arts de aanprikplaats. Hierna plaatst hij een dun buisje in de slagader waarlangs de katheters opgeschoven worden tot aan het hart. Hiervan voelt u niets omdat de binnenkant van de slagader volledig gevoelloos is. Met deze katheters kunnen opnames gemaakt worden van de linkerhartkamer om de pompfunctie na te gaan en worden de kransslagaders vanuit verschillende hoeken in beeld gebracht.

 

Na het onderzoek verwijdert de arts de katheter uit de slagader en krijgt u een drukverband. Afhankelijk van de aanprikplaats (lies of pols), de toegediende medicatie (bloedverdunners) en uw medische toestand beslist de arts hoelang u in bed moet blijven en wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Na het onderzoek krijgt u vocht via een infuus om de kleurstof via de nieren te verwijderen.

 

Hoe bereidt u zich voor op een coronarografie?

De verpleegkundige van de hospitalisatieafdeling bereidt u voor op het onderzoek. Hij/zij verricht de nodige bloedafnames, neemt een elektrocardiogram, plaats een infuus in uw arm en overloopt samen met u een vragenlijst.

 

Vier uur voor het onderzoek mag u niet meer eten. Water drinken en medicatie innemen mag wel. Indien u bloedverdunnende medicatie neemt bespreekt u dat vooraf met uw arts. Er wordt steeds gevraagd om een toestemming te ondertekenen voor het onderzoek.