Wat is het nut van echocardiografie?

Bij een echocardiografie worden verschillende elementen nagekeken:

 

Functie, vorm en grootte van de hartkamers

Dikte, uitzicht en werking van de hartspier

Vorm en werking van de hartkleppen

Opsporing van eventueel vocht in het hartzakje en vocht op de longen

Opsporing van hartklonters en klepontstekingen

Een echocardiografie wordt eveneens verricht voor en na hartoperaties alsook bij een sportcardiologisch onderzoek. Vernauwingen in kroonslagaders kunnen er niet rechtstreeks mee bekeken worden. Stoornissen in de doorbloeding kunnen wel in het licht gesteld worden door een nauwkeurige analyse van de bewegingen van de spierwand of rechtstreeks gemeten worden tijdens echocardiografie met contrast.

 

Voor wie is echocardiografie nuttig?

Een echocardiografie is nuttig om hartproblemen op te sporen:

 

aangeboren hartaandoeningen

hartfalen

hartritmestoornissen

hypertensie (hoge bloeddruk)

klepaandoeningen

Het onderzoek is ook aangewezen voor:

 

een patiënt met hartgeruis

 

een patiënt met een hartaanval: om na te kijken hoe groot het hartinfarct is geweest, hoe de resterende pompfunctie van het hart is (om de behandeling te bepalen)

 

een patiënt met klachten verdacht voor angina pectoris: om te kijken of er een stoornis is in de doorbloeding van de hartspier en hoe uitgebreid die is

 

een patiënt met klachten van kortademigheid bij inspanning: om te kijken of het hart de oorzaak van de klachten kan zijn

pulmonale hypertensie

 

Welke soorten echocardiografie bestaan er?

 

transthoracale echocardiografie: normaal echo-onderzoek doorheen de borstkaswand

 

slokdarmechocardiografie: hierbij wordt gekeken vanuit de slokdarm om kleine structuren in het hart beter te zien en eventuele bloedklonters in de hartkamers op te sporen

 

stressechocardiografie: hierbij wordt de pompwerking en de doorbloeding van de hartspier verhoogd door toedienen van medicatie om vernauwingen in de kroonslagaders op te sporen

 

contrastechocardiografie: bij onvoldoende beeldkwaliteit wordt een contrastvloeistof toegediend; deze kan eveneens gebruikt worden om de doorbloeding van de hartspier te meten

 

inspanningsechocardiografie: tijdens inspanning wordt de werking van de hartpomp en de hartkleppen bestudeerd bij patiënten met angina pectoris of met een hartklepprobleem

Hoe verlopen deze echo’s?

 

Een echocardiografie kan op verschillende manieren genomen worden.

 

Transthoracale echocardiografie

 

U ligt met ontbloot bovenlichaam op uw linkerzij om een betere beeldkwaliteit te garanderen. Om deze beelden te maken, gebruiken we onschadelijke geluidsgolven. Tijdens het onderzoek wordt een gel op uw huid gebracht en bewegen we met een dikke sonde met ingebouwde zender en ontvanger van ultrageluid over uw borstkas. Zowel parasternaal (naast het borstbeen), apicaal (vanaf de hartpunt onder de tepel) als subcostaal (onder de ribben) worden beelden opgenomen. Zo kunnen we het hart beoordelen vanuit verschillende posities.

 

Slokdarmechocardiografie (transoesofagale echo of TEE)

 

Eerst wordt uw keel verdoofd. Vervolgens wordt een vingerdikke slang in uw mond gebracht en wordt u gevraagd eventjes te slikken. De slang is verbonden met een toestel waarop de arts uw hart kan bekijken. Dit onderzoek is vaak niet zo prettig, maar is nuttig voor bepaalde aandoeningen.

 Omdat de slokdarm vlak achter het hart loopt, kunnen we uw hart van dichterbij bekijken.

 

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u enkele uren voordien niet mag eten of drinken. Medicatie innemen met een slokje water mag wel.

 

Stressechocardiografie

 

Een Dobutamine stress- echocardiografie is een hartonderzoek bij patiënten die niet voldoende lichamelijke inspanning kunnen leveren (bvb met de fiets of loopband). Met het geneesmiddel Dobutamine bootsen wij een lichamelijke inspanning na. Dobutamine doet het hart sneller en krachtiger kloppen, alsof U een lichamelijke inspanning levert. Tijdens het onderzoek maakt de cardioloog beelden van uw hart op verschillende momenten. Een afwijkend bewegingspatroon kan wijzen op een hartprobleem.

 

U maakt uw bovenlichaam vrij en neemt plaats op de onderzoekstafel. De verpleegkundige plaatst een infuus in uw arm om de medicatie toe te dienen, sluit een elektrocardiogram-toestel (ECG-toestel) aan en brengt een bloeddrukmeter aan. Na het maken van de echobeelden, het uitvoeren van het elektrocardiogram (ECG) en de bloeddrukmeting in rust, wordt Dobutamine geleidelijk toegediend tot het gewenste hartritme bereikt is. Tijdens het onderzoek worden regelmatig echobeelden genomen samen met de ECG en de bloeddrukmeting. De test eindigt als de gewenste hartslag bereikt is of als de arts dit beslist.

 

Contrastechocardiografie

 

Wanneer bij een echo onvoldoende beeldkwaliteit is (bv. bij zwaarlijvigheid) kan een kleine hoeveelheid (0,4 ml) echocontrast (Sonovue) toegediend worden om de hartkamers te doen oplichten en de aftekening van de hartspier te versterken en dus op die manier de beeldkwaliteit te verbeteren en de diagnostische accuraatheid te verhogen. Contrast kan toegediend worden bij rust- en stress-echocardiografie.

 

Inspanningsechocardiografie

 

U ligt met ontbloot bovenlichaam op een ligfiets die gedeeltelijk naar links gekanteld wordt om een betere beeldkwaliteit te garanderen. In deze halfliggende houding start u de fietstest, waarbij elke minuut de weerstand wat zal toenemen. Tijdens deze test worden op regelmatige momenten echografische beelden van het hart gemaakt. Om deze beelden te maken, gebruiken we onschadelijke geluidsgolven. Tijdens het onderzoek wordt een gel op uw huid gebracht en bewegen we met een dikke sonde met ingebouwde zender en ontvanger van ultrageluid over uw borstkas. De fietstest wordt beëindigd van zodra een vooraf bepaalde maximale hartslag wordt bereikt, wanneer u zelf aangeeft niet verder te kunnen fietsen of wanneer de uitvoerende hartspecialist beslist vroegtijdig het onderzoek te staken. U moet voor dit onderzoek niet nuchter zijn.